Ιστορικό

Στο παρόν site βρίσκουν στέγη δύο συγγενείς εταιρίες με πλούσια δραστηριότητα στις οικοδομικές εργασίες παντός είδους.

Η πρώτη είναι η ‘Τεχνική Εμπορική Εταιρία Ε. ΡΟΓΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ’ η οποία υφίσταται από το 2011 και αποτελεί συνέχεια της ‘Τεχνική Εμπορική Εταιρία Ν. ΡΟΓΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ’, με ιστορία από το 1985 και αναλαμβάνει παντός είδους εργασίες ανακαινίσεων και αναμορφώσεων οικημάτων.

Ενώ, η δεύτερη είναι η ‘ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΒΕ’, η οποία προέκυψε από μετατροπή σε ΑΕΒΕ της εταιρίας ‘Οικοδομικές Επιχειρήσεις ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ’, με ιστορία από το 1979, που δραστηριοποιείται στο χώρο των ανεγέρσεων κτιρίων.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία μας απαρτίζεται από ειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό, με μεράκι και αγωνία να ακολουθούμε όλες τις νέες τάσεις και να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σας. Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση αλλά και εμπειρία που αποκτήθηκε στην πράξη και αξιολογούνται συνεχώς για τη διασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος σε κάθε τους εργασία.

Στόχος μας είναι η ποιότητα, η ασφάλεια και η καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση κάθε πελάτη χωριστά. Άλλωστε, η ανάληψη από εμάς ενός έργου ή μιας απλής ανακαίνισης τελικό στόχο έχει την εξοικονόμηση από μέρους σας χρόνου και χρήματος.

Όραμά μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανταπόκριση μας στις επιθυμίες σας. Μόνιμο μέλημά μας είναι η επιθυμία σας για ανανέωση και αλλαγή του χώρου σας να επιτυγχάνεται με τη μέγιστη ασφάλεια και το μικρότερο δυνατό κόστος και το αποτέλεσμα να είναι άκρως λειτουργικό με βάση τις ανάγκες σας.