Διαμόρφωση ενιαίου εσωτερικού χώρου

  • Feb 27, 2019
Συνένωση τριών χώρων για δημιουργία ενιαίου χώρου καθιστικού - κουζίνας.