Κρεμαστή λεκάνη

  • Apr 29, 2019
με εντοιχισμένο καζανάκι και πατητή τσιμεντοκονία σε δάπεδο και τοίχους.