Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.technodomiki.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΒΕ. Τα κείμενα, οι εικόνες έργων, οι προσφορές ανακαινίσεων και το έντυπο υλικό της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση και χρήση των παραπάνω στοιχείων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΒΕ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μέσω της ιστοσελίδας www.technodomiki.gr θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για την υποβολή αιτήματος μέσω της ιστοσελίδας καθώς και για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter της εταιρίας μας, για την ενημέρωσή σας από μέρους της εταιρίας μας.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας μόνο για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση για τα νέα της εταιρίας μας και μέχρι την ηλεκτρονική αίτηση διαγραφής σας από το newsletter της εταιρίας μας, με υποβολή mail διαγραφής στην διεύθυνση technodomikiaebe@gmail.com.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.technodomiki.gr , ο χρήστης έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχτεί πλήρως τους ανωτέρω όρους χρήσης.